Skip to main content

InnoExplorer

Bevillinger gives til ansatte på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt ansatte på hospitalerne, der udøver forskning som del af deres ansættelse og har deres hovedansættelse på institution, hvorfra de søger.

Finansieringen kan gå til løn (fast og midlertidig) samt materialer, eksterne konsulenter. Der er 44 % overhead for universiteter.

Innovationsfonden har offentliggjort en udførlig vejledning, der findes nederst på denne hjemmeside.

Ansøgningen udgøres af en skriftlig del og en mundtlig fremlæggelse for et panel. Panelet er nedsat af Innovationsfonden og består af personer med erfaring fra industri og/eller investeringer i start-ups. Ansøgningerne vurderes af panelet ud fra følgende tre overskrifter:

1) Idéens kvalitet

2) Impact

3) Kvalitet i eksekvering.

 

SDU proces

På SDU er der lokal screening og udvælgelse inden ansøgning til programmet.

Det er SDU’s erfaring, at en succesfuld ansøgning generelt kræver en væsentlig arbejdsindsats i nogle måneder op til deadline, og der er brug for flere kompetencer omkring ansøger til både at finde overbevisende data og træne fremlæggelsen. Det er SDU’s erfaring fra 10 ansøgningsrunder i perioden 2019-2021, at ansøgningerne til InnoExplorer programmet ikke lykkedes, hvis:

Ansøgningen er hastet igennem kort op til deadline

Ansøger ikke har trænet pitch foran et kommercielt-orienteret panel

Ansøgninger ikke er i stand til at overbevise panelet om projektets unikhed eller ”product/market fit”

Ansøger ikke er i stand til at overbevise panelet om teamets eksekveringsevne.

SDU har derfor valgt fra 2022 at lave en indledende screening af interesserede ansøgere og arbejde intensivt med de ansøgere og projektforslag, der vurderes at have en realistisk chance for bevilling. Såfremt ansøgningen antages, stiller RIO forretningsudvikler ressourcer, kommercielle databaser og et træningspanel til rådighed for at give den bedst mulige forudsætning for en producere en succesfuld ansøgning. Processen er derfor som følger:

 

Interessetilkendegivelse

Potentielle ansøgere tilkendegiver deres interesse til RIO’s kommercialiseringsteam ved at beskrive projektforslaget på én A4 side ud fra overskrifterne:

1) Hvem er ansøger og evt. team

2) Idéens kvalitet

3) Impact

4) Kvalitet i eksekvering

Overskrifterne uddybes i Innovationsfonden materiale, der er linket til på denne side. Interessetilkendegivelse sendes til en RIO forretningsudvikler eller kontorchef Thomas Schmidt på thos@sdu.dk.

 

Udvikling af ansøgningen

RIO screener og kvalificerer gennem samtale alle interessetilkendegivelse. Beslutter RIO at gå videre med projektforslaget udvikler ansøgninger og én RIO forretningsudvikler sammen ansøgningsmaterialet og pitch præsentation. Pitch trænes foran et internt RIO panel.

 

Ansøgning til Innovationsfonden

Såfremt RIO vurderer, at ansøgningen har en realistisk chance for bevilling, får ansøgningen den nødvendige støtteerklæring for at kunne søge Innovationsfonden. Ansøger og RIO forretningsudvikler sørger sammen for at ansøgningen, budget og bilagsmateriale uploades korrekt på e-grant portalen.

 

Pitch foran InnoExplorer panel

Såfremt Innovationsfonden godkender ansøgningens formalia, inviteres ansøger til at pitche projektet for InnoExplorer panelet. Ansøger skal deltage i pitch. Derudover kan andre medlemmer af teamet så som gruppemedlemmer eller samarbejdspartnere i projektet fra andre institutioner deltager. Endelig deltager den tilknyttede RIO forretningsudvikler.

På baggrund af ansøgning og pitch indstiller InnoExplorer panelet til Innovationsfonden, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

 

Datoer og frister 2022

1. ansøgningsrunde

28. februar 2022                    Frist for interessetilkendegivelse

15. marts 2022                         Senest besked om godkendelse fra RIO til at søge under programmet

27. april 2022                           Ansøgningsdeadline 1. runde.

18. maj 2022                             Seneste dato for gennemført træningspitch

Uge 22-23                                    InnoExplorer panel

 

 

2. ansøgningsrunde

8. august 2022                         Frist for interessetilkendegivelse

30. august 2022                      Senest besked om godkendelse fra RIO til at søge under programmet

28. september 2022            Ansøgningsdeadline 1. runde.

26. oktober 2022                   Seneste dato for gennemført træningspitch

Uge 45-46                                   InnoExplorer panel

 

Der forventes offentliggjort frister for 2023 i Q3 inklusiv frist for interessetilkendegivelse Q4 2022.

 

Mere information og spørgsmål

Der er mere information om InnoExplorer programmet på Innovationsfonden hjemmeside. Du er ligeledes velkommen til at kontakte Kontorchef Thomas Schmidt for mere information om programmet og ansøgningsprocessen på SDU.

 

Ansvarlig for siden: RIO

Sidst opdateret: 19.04.2022