Skip to main content

Patent på din opfindelse

Et patent er ”eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse”, og giver indehaveren af opfindelsen retten til at ekskludere andre fra at producere, anvende, sælge eller importere opfindelsen i et geografisk territorie i en begrænset periode – i op til 20 år.

Du kan ikke få patent på en ide, men du kan få patent på den tekniske udformning af din ide. 

Vi kan rådgive og vejlede dig i processen omkring at opnå patent. 

 

Patenter omfatter processer, maskiner og sammensætning af sager og metoder.

For at opnå patent skal opfindelsen:

  • Ikke være offentliggjort nogen steder i verdenen.
  • Ikke være indlysende for en fagmand, som får de samme baggrundsoplysninger – det vil sige adskiller sig væsentligt fra og har opfindelseshøjde i forhold til eksisterende løsninger på området.
  • Kunne udnyttes i industriel produktion. Det vil sige - det skal løse det identificerede problem og være muligt at reproducere.

Med et patent får du flere muligheder med din opfindelse. Et patent:

  • Gør det nemmere at tiltrække investorer og kapital.
  • Giver eneret til at udnytte din opfindelse i op til 20 år.
  • Giver sikkerhed i samarbejder med tilbagevirkende kraft.
  • Er en vare, du kan handle med.

Du er opfinder, når du bidrager originalt og intellektuelt til opfindelsen. Du er ikke opfinder, hvis du er bevillingshaver eller leder for den, der opfinder noget, eller hvis du tester/demonstrerer opfindelsens praktiske karakter under instruks.

SDU RIO hjælper gerne med at afgøre, hvem der er opfinder.

Forretningsudviklerne samarbejder og vurderer sammen med en ekstern patentrådgiver, om der er grundlag for at indlevere en patentansøgning.

Vi har kontrakt med patentbureauer, der har rådgivere ansat med specialistviden og certificering i international patentlovgivning.

I de fleste tilfælde er patentet det foretrukne valg – men ikke altid. I nogle tilfælde vælger SDU at kommercialisere forskningen uden at patentere opfindelsen.

Det koster mellem 50.000 – 80.000 kr. at udarbejde og indsende en patentansøgning, og det koster mellem 40.000 - 60.000 kr. at indsende PCT-ansøgningen. 

Derudover koster det mellem 50.000 – 100.000 kr. at få udstedt et patent i hvert valgt land. Efterfølgende er der vedligeholdelsesafgifter, som du er forpligtet til at betale, hvis patentet forsat skal gælde i det relevante land.

Samlet set koster et patent i hele dets levetid omkring 500-700.000 kr., hvis det er ansøgt i de normale vestlige lande. Hertil kommer udgifter til et eventuelt forsvar af ansøgningen og forfølgelse af krænkere.

SDU dækker omkostningerne til patentering, indtil en virksomhed eller et spinout overtager den kommercielle ret til opfindelsen gennem en licensaftale eller et køb af patentet. Herefter overtager de også omkostningerne ved patentansøgningen.

Når du indgiver en patentansøgning, fastsættes en prioritetsdato (Priority Application), som er den dato, hvorfra dit patent gælder, såfremt din ansøgning går igennem. SDU bruger oftest de europæiske patentmyndigheder (EPO) som den første behandlingsmyndighed.

Fra prioritetsdatoen har du 12 måneder til at indgive en international patentansøgning – også kaldet en PCT (Patent Corporation Treaty). PCT-systemet giver mulighed for, at du inden for de næste 18 måneder kan indlevere den samme patentansøgning i mere end 140 lande. 

Vurderingen af din opfindelse beror på din ansøgning samt forhandlinger imellem en patent-eksaminator og en patentrådgiver. Der er ofte flere omgange af korrespondancer imellem partnerne, hvor du som forsker inddrages til at bekræfte de tekniske aspekter af din opfindelse. 

Der går omkring 30 måneder, fra du indsender din patentansøgning til den endelige ansøgningsfase for patentet indtræder. Et patent skal søges individuelt i hvert land. Derfor er denne fase ofte den længste og dyreste bl.a. pga. gebyrer og oversættelser. 

Det tager mellem tre og fem år at få patent på en opfindelse, men i nogle tilfælde kan det tage endnu længere tid.

Brugsmodeller

Kaldes ofte ”det lille patent”. Det drejer sig ofte om opfindelser, som kan anvendes industrielt og som indebærer en løsning på et teknisk problem. Beskyttelsen gælder ofte kun i Danmark og gælder maksimalt i 10 år.

 

Designbeskyttelse

Beskyttelse af en vares udseende – for eksempel reservedele til biler eller designs. Beskyttelsen gælder maksimalt i 15 år.

 

Ophavsret

Beskyttelsen omfatter litterære og kunstneriske værker som kunst, musik, film, bøger. Beskyttelsen opnås i og med værket skabes, og er gældende i 70 år efter ophaverens død. 

Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 25.09.2020