Skip to main content

Beskyttelse af rettigheder

IPR (Intellectual Property Rights - på dansk: immaterialretten) er betegnelsen for retsbeskyttelsen af tekniske opfindelser, metoder eller produkter.

Har du en opfindelse eller et produkt, kan det beskyttes under et patent, et varemærke eller en brugsmodel. Inkluderer din opfindelse noget software, kan det muligvis beskyttes i henhold til ophavsretsloven.
 
SDU RIOs forretningsudviklere kan rådgive og vejlede dig i processen omkring beskyttelsen af din opfindelse.  

 

Ejerskabet af din opfindelse afhænger af din beskæftigelsesstatus. Er du for ekempel forsker på SDU, tilhører din opfindelse SDU, såfremt den er lavet som del af dit arbejde på universitet. Ejerskabet bliver ofte delt mellem flere personer og institutioner som for eksempel SDU og RSD.

Overvejelser vedrørende ejerskabet:

  • Hvilke midler eller ressourcer bliver anvendt til fremstilling af opfindelsen? Og hvad er betingelserne for samarbejdet?
  • Hvad er beskæftigelsesstatus på opfinderne/forskerne under udarbejdelsen?
  • Hvilke juridiske vilkår relaterer sig til ejendomsretten (IPR)?

Ja, og en studerende kan også være den eneste bidragsyder til opfindelsen. En studerende kan have personligt ejerskab over opfindelsen, men ejerskabet til opfindelsen kan også ligge et andet sted. Det gælder for eksempel, hvis den studerende er ansat på SDU/RSD, eller hvis ejerskabet er tildelt som en af betingelserne for at deltage i det forskningsprojekt, der direkte har ledt til opfindelsen.

Har en studerende bidraget til en opfindelse, som ansatte ved SDU/RSD har udarbejdet, kan den studerende overdrage til sin andel til SDU/RSD til gengæld for de samme rettigheder og samme rettigheder til vederlag som en medarbejder på SDU/RSD.

Ja, men muligheden for at beskytte din opfindelse kan blive påvirket af offentliggørelsen. Vi anbefaler, at du altid kontakter os og får rådgivning. Er dine forskningsresultater én gang offentliggjort eller fremlagt kan din opfindelse have begrænset eller minimeret potentiale for beskyttelse.

Offentliggørelse forstås i denne sammenhæng mere bredt end en videnskabelig publikation og kan også være et offentlig tilgængeligt foredrag, undervisning, poster præsentationer, elektroniske pre-publikation af artikel, afhandling/speciale eller nyhedshistorier.

Indberet din forskning inden offentliggørelse

Vores forretningsudviklere kan hjælpe med at afgøre, hvad du kan og skal gøre, hvis du har et akut behov.

Kontakt SDU RIOs forrretningsudviklere

Ja, men ønsker du at forfølge kommercielle aspekter af dine resultater, er det vigtigt, at materialet er omhyggeligt dateret og betingelserne for brug er klare, så vi kan afgøre, om din anvendelse af materialet påvirker kommercialiseringspotentialet i dine egne forskningsresultater.

Vil du anvende materiale fra eksterne samarbejdspartnere, kan vi hjælpe dig med en indgående MTA-aftale, der præciserer vilkårene for brug.

Læs mere om MTA (Material Transfer Agreement)

Ja, men det er vigtigt at dokumentere de kommercielt relevante emner, som du vil dele med andre samt betingelserne for brug.

Ønsker du at sende materiale til en ekstern samarbejdspartner, skal du inden have udfyldt en udgående MTA-aftale. Det kan også være nødvendigt, at du har en fortrolighedsaftale (NDA) for at beskytte din egen forskning.

Læs mere om NDA (Non-Disclosure Agreement)

Alle parter, der indgår i et økonomisk forpligtende forskningsprojekt, skal indgå en samarbejdsaftale. Her skal det blandt andet fremgå, hvad partnernes rettigheder til nye opfindelser er. Er du ansat på SDU eller i RSD, er det institutionen, der har rettighederne til disse opfindelser.

En virksomhed eller myndighed kan have indgået en aftale om at erhverve retten til opfindelser fra et samfinansieret forskningsprojekt. Sådanne samarbejdsaftaler giver ofte en afgrænset periode til at forhandle licens til ethvert patent eller IPR, som er udviklet på grund af forskningen.

En virksomhed eller myndighed har ikke rettigheder til forskning, som tydeligt ligger uden for forskningsområdet. Det er derfor vigtigt at definere forskningsområdet – herunder særligt virksomhedens anvendelsesområde (Field of Use) i en samarbejdsaftale.

Læs mere om samarbejdsaftaler 

Du kan ikke indgå en juridisk aftale om et forskningsprojekt uden godkendelse fra det juridiske team hos SDU RIO. Har du brug for rådgivning og/eller støtte til forhandling omkring sponsorerede aftaler, er du velkommen til at kontakte juristerne på contracts@sdu.dk.

Du har pligt til at nævne alle i indberetningen - også når de ikke er ansat på SDU eller RSD. Det er SDU RIO, der afklarer personers eller institutioners rettigheder.

SDU RIOs forretningsudviklere samarbejder med kollegaer fra Danmark og resten af verdenen, og har erfaring med både rettighedsafklaring og kommercialisering af fællesejet forskning.

Læs mere om indberetning af opfindelser

Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022