Skip to main content

Kliniske aftaler

SDU RIO Legal Services assisterer med flere forskellige typer af aftaler mellem sygehusene og eksterne parter:

  • Samarbejdsaftaler om forskning og udvikling
  • Aftaler om udførelse af kliniske forsøg (CTA), herunder aftaler om virksomheds-initierede protokoller og investigator-initierede protokoller med hel eller delvis finansiering fra en ekstern part
  • Options-, salgs- og licensaftaler for kommercialisering af sygehusenes egne immaterielle rettigheder (kun for sygehusene i Region Syddanmark)
  • Material transfer agreements (MTA)
  • Hemmeligholdelsesaftaler (NDA/CDA), herunder feasibility CDA’er.

Har du brug for hjælp til en af ovenstående aftaletyper, kan du henvende dig til contracts@sdu.dk. Vedhæft gerne relevant materiale til henvendelsen.

Har du brug spørgsmål til ovenstående, aftaletyperne, behovet for aftaler eller aftaler mellem sygehusene og eksterne parter generelt kan du rette direkte henvendelse til:

Annette Lindegaard Andersen: 6550 1083 / alia@sdu.dk

Christina Dybro Jakobsen: 6550 7620 / dybro@sdu.dk

Helene Thestrup Christiansen: 6550 1871 / hechr@sdu.dk 

Morten Kjøller: 6550 7228 / morkj@sdu.dk

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022