Skip to main content
DA / EN

Procedure for anmeldelse

Anmeld din forskning

Når du vil anmelde dit projekt, skal du udfylde anmeldelsesskemaet i den elektroniske fortegnelse. Her skal du svare på en række spørgsmål, som relaterer sig til dit projekt, f.eks. om du behandler almindelige eller følsomme oplysninger, hvor længe du forventer, at dit projekt vil vare samt brug af IT-systemer osv. Derudover skal du gøre dig klart, hvilket lovgrundlag du anvender til behandlingen. Er du i tvivl, kan du kontakte juristerne i SDU RIO.

Anmeld din forskning  

Når du har udfyldt og sendt skemaet, gennemgår vi det anmeldte materiale med henblik på at sikre, at de databeskyttelsesretlige krav er opfyldt.

 

Genanmeld din forskning

På grund af GDPR skal alle aktive og godkendte  projekter gen-anmeldes på SDU RIOs nye fortegnelse. Det skyldes blandt andet, at vi skal kunne lave et udtræk over samtlige projektanmeldelser.

Gen-anmeld din forskning 

Kontakt SDU RIOs jurister

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022