Skip to main content
DA / EN

Private danske fonde

Strategisk og praktisk support til forskere og ledere

Vi arbejder strategisk med SDU’s relationer til de store danske private fonde. Vi støtter forskere og forskningsgrupper samt akademiske ledere på SDU. Vi arbejder på at forbedre SDU's position blandt de private fonde ved at opbygge relationer til fondene. Det overordnede formål er at understøtte SDU’s arbejde hen imod øget forskningskvalitet og gennemslagskraft.


Det danske private fondslandskab

Det private finansieringslandskab ændrer sig dramatisk i disse år. For det første stiger mængden af midler, der tilbydes fra de private fonde, markant. For det andet er konkurrencen om finansiering, inkl. kravene til faglig dialog, også stigende. Den positive feedback på åbne opslag er typisk mellem 6 og 20 procent.


For forskere og forskningsgrupper

Vores mål er at støtte forskere, der overvejer at søge danske private midler. Vi tilbyder sparring på både finansieringsstrategi og ansøgningsskrivning til forskere eller forskningsgrupper.

Med udgangspunkt i vores viden om det danske finansieringslandskab, og med kontakter til de store danske fonde, kan vi bidrage til opbygningen af din finansieringsstrategi. Vi hjælper med at afklare, om du er inden for rammerne af den pågældende fonds uddelingsstrategi, og om du svarer fyldestgørende på de spørgsmål og kriterier, som fonden har opstillet. Desuden tilbyder vi at læse og kommentere dine ansøgninger.


For forskningsgruppeledere, institutledere og topledelsen

Vi understøtter det tværfakultære strategiske arbejde med det formål at øge forskningskvaliteten og tiltrække bevillinger til større tværfaglige projekter.

Vi tilbyder generel rådgivning, analyserer det private finansieringslandskab og understøtter strategiske dialoger med fondene.

På afdelings- eller forskningsgruppeniveau kan vi bidrage til at fokusere, igangsætte og opbygge en strategisk dialog med private fonde og give dig den fornødne baggrundsinformation.

Har du spørgsmål, kontakt venligst:


Søren Bojer Nielsen, mail snie@sdu.dk

Steen Ulrich, mail steenu@sdu.dk

Sidst opdateret: 21.03.2023