Skip to main content
DA / EN

Ansøgning om forskningsetisk godkendelse hos SDU's Forskningsetiske Komite

Overblik

For at søge SDUs Research Ethics Committee (REC) om en forskningsetisk godkendelse af dit forskningsprojekt, skal du udfylde et ansøgningsskema med spørgsmål om dit projekt og indsende dokumentation som projektbeskrivelse, deltagerinformation med videre.

Trin for trin-vejledning

 1. Opret en ansøgning ved at gå til ansøgningsskemaets startside og angiv navn og email-adresse. Herefter modtager du en mail med et ansøgningsID og et unikt link til din ansøgning.
 2. Find og udfyld din ansøgning via det link, du har fået tilsendt. Ansøgningsskemaet bliver gemt automatisk, når du arbejder i det. Du kan altid gå ud af skemaet og vende tilbage via linket.
 3. Afslut og indsend ansøgningsskemaet.

Det skal du bruge

Du skal bl.a. have disse oplysninger om projektet klar, når du vil udfylde ansøgningsskemaet:

 • Basisoplysninger som fx projekttitel, oplysninger om de ansvarlige/deltagende forskere, hvordan projektet er finansieret, hvornår dataindsamlingen skal foregå
 • Kort, dansksproget lægmands-beskrivelse af forskningsprojektet, opdelt i afsnittene Baggrund (max. 100 ord), Forskningsmål (max. 50 ord) og Metoder (max. 100 ord)
 • Dine egne overvejelser om de forskningsetiske problemer, der evt. kan være i projektet
 • Svar på en række spørgsmål om forskningsetisk relevante forhold. Der er spørgsmål om:
  • Forskning med deltagelse af forsøgspersoner
  • Databeskyttelse
  • Forskning udenfor Danmark
  • Miljø, sundhed og sikkerhed
  • Misbrug af forskningsresultater, teknologi og kunstig intelligens

I slutningen af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at uploade supplerende dokumenter. De dokumenter, du bedes indsende, er:

 • Projektbeskrivelse, 5-10 sider*
 • Informationsmateriale til forsøgsdeltagerme (hvis relevant)
 • Informeret samtykke-erklæring til forsøgsdeltagerne (hvis relevant)
 • Interviewguide, spørgeskema eller lignende (hvis relevant)
 • Andre dokumenter, der er relevante for sagen

Alle dokumenter skal være i .pdf-format, og skal have meningsfulde navne (fx "Projektbeskrivelse.pdf")

* Du skal altid medsende projektets fulde projektbeskrivelse/protokol. Omfatter din REC-ansøgning kun en del af et større projekt, eller er projektbeskrivelsen længere end 10 sider? I så fald bedes du medsende enten 1) en læsevejledning, som tydeligt markerer hvilke dele af den samlede projektbeskrivelse, der angår din REC-ansøgning, eller 2) en tilpasset projektbeskrivelse, som alene beskriver det (del)projekt, som du ønsker vurderet hos REC. 

Sprog

Ansøgning, projektbeskrivelse og lignende skal som udgangspunkt være på engelsk (bortset fra lægmandsbeskrivelsen).
Deltagerinformation, spørgeskemaer m.v. skal indsendes  på det sprog, som de skal bruges i i forskningsprojektet.

Meddelelser og dokumenter fra REC er som udgangspunkt på engelsk, men kan besvares på dansk eller engelsk som det passer bedst.

RECs behandling af din ansøgning

Din ansøgning forbehandles af to medlemmer af SDU's Forskningsetiske Komite, og diskuteres derefter på førstkommende møde.

Du får svar på din ansøgning ca. en uge efter sagen har været behandlet på et møde. Svaret kan være en direkte godkendelse, et afslag, eller en godkendelse, der er betinget af at du svarer på bestemte spørgsmål eller laver bestemte ændringer i projektet.

Hvis du har brug for hjælp

Du kan altid kontakte SDUs Forskningsetiske Komite, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til ansøgningsprocessen eller til din ansøgning. Kontakt Den Forskningsetiske komite via sdu-rec@sdu.dk.

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 28.10.2022