Skip to main content
DA / EN

Research Ethics Committee

Hvornår har du som forsker brug for en godkendelse fra REC?

Muligheden for at få RECs vurdering og godkendelse af et forskningsprojekt er et tilbud, som SDU-forskere kan vælge at benytte sig af, hvis de ønsker det. Det kan dog være et krav fra eksterne samarbejdspartnere, som for eksempel bevillingsgivere eller videnskabelige tidsskrifter, at der foreligger en forskningsetisk godkendelse, før de giver en bevilling, accepterer et manuskript, eller indgår i samarbejdsaftaler.

Er dit forskningsforsøg allerede godkendt af Den Regionale Videnskabsetiske Komite i Region Syddanmark, Den Nationale Videnskabsetiske Komite  eller andre accepterede udvalg (for eksempel en anden regional videnskabsetisk komite eller Dyreforsøgstilsynet) har du som udgangspunkt ikke brug for RECs godkendelse af dit forskningsprojekt. Hvis din forskning finansieres af amerikanske fonde, kan du dog have brug for en etisk godkendelse fra REC, også selv om du har fået godkendelse fra for eksempel en regional videnskabsetisk komite.

Har du har spørgsmål til GDPR i denne sammenhæng, skal du kontakte SDU’s DPO på dpo@sdu.dk.

Sådan søger du om godkendelse hos REC

REC vurderer og godkender forskningsprojekter fra SDU-forskere og ph.d.-studerende. Der kan kun søges om REC's godkendelse før projektets dataindsamling går igang, og før der inviteres projektdeltagere.

For at få RECs vurdering af dit projekt skal du udfylde REC's online ansøgningsskema og indsende supplerende dokumentation så som  projektbeskrivelse, deltagerinformation, informeret samtykke-skabeloner og andet relevant materiale.

For mere information om ansøgningsprocessen, se www.sdu.dk/REC/application

For spørgsmål og kommentarer, venligst kontakt sdu-rec@sdu.dk.

 

Mødedatoer og ansøgningsfrister 2024

 • 3. januar (ansøgningfrist 14. december)
 • 31. januar (ansøgningsfrist 10. januar)
 • 6. marts (ansøgningsfrist 19. februar)
 • 10. april (ansøgningsfrist 20. marts)
 • 15. maj (ansøgningsfrist 24. april)
 • 19. juni (ansøgningsfrist 29. maj)
 • 21. august (ansøgningsfrist 26. juni)
 • 25. september (ansøgningsfrist 4. september)
 • 22. oktober (ansøgningsfrist 2. oktober)
 • 20. november (ansøgningsfrist 30. oktober)
 • 18. december (ansøgningsfrist 27. november)
  REC-godkendelsers gyldighedsperiode

Alle REC-godkendelser, der er udstedt fra og med 2021, har en gyldighedsperiode på 6 eller 12 måneder fra udstedelsesdatoen.
Hvis dit projektet stadig er aktivt, når godkendelsen udløber, kan du anmode om at få godkendelsen fornyet.
I praksis foregår fornyelsen ved, at du modtager en invitation med et link til en ansøgning om forlængelse. REC sender invitationen ca. to måneder før godkendelsen udløber. Det sker automatisk, og kræver altså ikke at du selv beder om det.
Du vil blive bedt om at oplyse, om projektet fortsat er aktivt, om det forløber som planlagt, og om det grundlag, som godkendelsen blev givet på, stadig er gyldigt. Herefter vil REC vurdere, om der kan udstedes en fornyelse på det foreliggende grundlag, eller om du vil blive bedt om yderligere oplysninger.
Praksissen med at udstede godkendelser med en bestemt gyldighedsperiode er med til at sikre, at RECs godkendelser lever op til internationale standarder.

Komitéens medlemmer

Komiteen består af en forperson, en lægperson, repræsentanter fra administrationen og fra hvert fakultet (et eller flere medlemmer og suppleanter). Derudover understøttes REC af en forskningsetisk konsulent, der fungerer som kontaktperson.

REC’s medlemmer er:

 • Forperson: Professor Kirsten Kyvik (Sundhedsvidenskab, KI)
 • Lægperson: Sognepræst Susanne Haastrup Holst
 • Naturvidenskab: Professor Lars Porskjær Christensen (FKF)
 • Humaniora: Lektor Stig Børsen Hansen (IDK), professor Anne Gerdes (IDK)
 • Teknik: Lektor Eva Arnspang Christensen (IGT), lektor Dylan Cawthorne (MMMI)
 • Sundhedsvidenskab: Professor Søren Fryd Birkeland (OPEN), klinisk lektor Henrik Steen Hansen (KI), lektor Mikael Thinggaard (IST), professor Cecilie Thøgersen-Ntoumani (IOB)
 • Samfundsvidenskab: Professor Stephan Billinger (IMM), professor Morten Skovsgaard (Center for Journalistik)
 • SDU Kommunikation: Pressechef Bolette Marie Kjær Jørgensen
 • Universitetsbiblioteket: Forskningsbibliotekar, lektor Lone Bredahl Jensen, forskningsbibliotekar Mette Brandt Eriksen

 

Baggrunden for REC

REC blev grundlagt af RI-rådet i februar 2018, og godkendt af SDU’s direktion i maj 2018. Baggrunden for oprettelsen af Research Ethics Committee er, at forskere kan blive bedt om bevis for, at deres forskningsprojekt overholder visse etiske standarder, når de søger om ekstern finansiering eller sender artikler til videnskabelige tidsskrifter.

Med REC kan SDU tilbyde  professionel forskningsetisk rådgivning og et nyttigt godkendelsessystem til alle vores forskere.

Mere om forskningsetik i praksis

REC har samlet en liste med korte præsentationer af og links til en række bøger, tidsskrifter, artikler, organisationer, events og kurser som kan være relevante for personer med interesse i praksis forskningsetik.

Listen er ikke udtømmende og kan ikke nødvendigvis ses som udtryk for RECs holdning i spørgsmål vedrørende forskningsetiske emner. RECs list of resources kan ses her.

Kontakt

Har du spørgsmål til REC, kan du kontakte sdu-rec@sdu.dk.

Sidst opdateret: 08.12.2023