Research Ethics Committee

Hvornår har du som forsker brug for en godkendelse fra REC?

Det er frivilligt, om du ønsker at sende dit projekt forbi REC. Mange forskere har dog brug for en godkendelse, når en ekstern organisation, som for eksempel National Institutes of Health (NIH), europæiske fonde eller journaler, kræver en etisk godkendelse af projektet, inden de giver midler, accepterer en publikation eller deltager i andre former for partneraktiviteter.

Er dit forskningsforsøg allerede godkendt af National Videnskabsetisk Komité  eller andre accepterede udvalg (for eksempel Dyreforsøgstilsynet) har du ikke brug for en godkendelse af REC til et dansk forskningsprojekt. Men søger du efter amerikanske fonde, vil du ofte have brug for en etisk godkendelse fra REC.

Har du har spørgsmål til GDPR i denne sammenhæng, skal du kontakte SDU’s Databeskyttelsesansvarlige Simon Kamber på mail dpo@sdu.dk.

 

Hvordan søger jeg om godkendelse hos REC?

Ønsker du, at REC skal godkende dit projekt, sender du dokumentation (blandt andet en projektbeskrivelse og et udfyldt spørgeskema) til REC. I første omgang bliver dine dokumenter gennemgået af det REC-medlem, som repræsenterer dit fakultet samt et andet medlem i komitéen. Til sidst bliver din ansøgning præsenteret for hele REC, hvorefter de træffer en afgørelse.

REC gennemgår og godkender forskningsprojekter fra SDU-forskere og ph.d.-studerende.

REC er i pilotfasen, og forbeholder sig derfor retten til at udvælge ansøgningerne.

Ønsker du flere informationer om processen eller ansøgningsskemaet, kan du kontakte Nadine Kollmeyer på  mail nadko@sdu.dk.

 

Mødedatoer

 • 30. januar, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 2. januar, 2020)
 • 24. februar, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 27. januar, 2020)
 • 31. marts, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 3. marts, 2020)
 • 27. april, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 30. marts, 2020)
 • 25. maj, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 27. april, 2020)
 • 17. juni, 2020 (frist for indsendelse af ansøgninger 20. maj, 2020)

Næste møde efter sommerferien.

 

Komitéens medlemmer

Foruden en formand, består REC af seks forskere, én repræsentant fra hver af SDU’s fakulteter og to repræsentanter fra administrationen. Derudover understøttes REC af en koordinator, som fungerer som kontaktpunkt.

REC’s medlemmer fra fakulteterne:

 • Chair: Kirsten Kyvik (SUND - KI)
 • NAT: Frank Kjeldsen (BMB, co-chair), Lasse Jakobsen (Biology) 
 • HUM: Stig Børsen Hansen (IDK), Anne Gerdes (IDK)
 • TEK: Eva Arnspang Christensen (KBM), Esmaeil S. Nadimi (MMMI)
 • SUND: Søren Fryd Birkeland (OPEN), Henrik Steen Hansen (KI)
 • SAMF: Stephan Billinger (IMM), Morten Skovsgaard (Center for Journalism)
 • Communications: Bolette Marie Kjær Jørgensen
 • SDUB: Lone Bredahl Jensen, Mette Brandt Eriksen

 

Baggrunden for REC

REC blev grundlagt af RI-rådet i februar 2018, og godkendt af SDU’s direktion i maj 2018. Baggrunden for oprettelsen af Research Ethics Committee er, at forskere bliver bedt om bevis for, at deres forskningsprojekt overholder visse etiske standarder, når de søger om ekstern finansiering eller sender artikler til videnskabelige tidsskrifter.

Med REC kan SDU tilbyde en etisk professionel rådgivning, samt et nyttigt godkendelsessystem til alle vores forskere.

Den amerikanske betegnelse for systemet er Institutional Review Board (IRB).

 

Kontakt

Har du spørgsmål til REC, kan du kontakte Nadine Kollmeyer på mail nadko@sdu.dk.