Skip to main content

Markante resultater

Fremtidens Fryserenhed (2017-2020)

Projektets formål er at udvikle en fuldautomatisk robotfryser, som kan holde styr på det voksende antal blod-, væv- og celleprøver i sundhedsvæsenet, som er en konsekvens af udviklingen af personlig medicin. Fryseren skal øge patientsikkerheden ved at minimere risikoen for forbytninger. Det opnås ved, at det ikke længere er et menneske, men robotfryseren selv, som står for at lagre og udlevere prøverne. Det er samtidig hensigten at effektivisere arbejdsgangene,så der frigøres menneskelige ressourcer til andre opgaver. Fryseren skal kunne holde en temperatur på minus 86 grader C, og en del af udfordringen er at få fryseren til at fungere under den lave temperatur. Der forventes at være et stort potentiale for robotstyrede frysesystemer på fremtidens hospitaler.

Sidst opdateret: 29.01.2019