Skip to main content

Analyse af IMOs intaktstabilitetsregler

Illustration
Baggrund

 IDA Maritim’s stabilitetsgruppe, der ligger inde med stor viden om skibes stabilitet, udtrykker bekymringer for, at flere af de bestemmelser som IMO i de senere år har revideret og opstillet nye regler for reelt modarbejder hinanden (reglerne er udarbejdet uafhængigt af hinanden). Der er en risiko for at dette vil give designløsninger, der vil gøre fremtidige skibe mindre anvendelige og effektive. De fire regelsæt, der indgår i dette dilemma er: (a) Energy Efficiency Design Index (EEDI), (b) Minimum power to maintain manoeuvrability of ships in adverse weather conditions, (c) Lækstabilitet, hvor reglerne er probabilistiske/risikobaserede, og nu (d) Second Generation Intact Stability Criteria (SGISC). Øget krav til intaktstabilitet vil sandsynligvis medføre ændring i fremtidens design, eksempelvis bredere skibe som vil være mindre energieffektive og vanskeliggøre krav til EEDI. Ligeledes indeholder de nye intaktstabilitetskrav (SGISC) krav til minimum stabilitet og for første gang også et kriterie for maksimum stabilitet. Dette kan være i konflikt med f.eks. lækstabilitetskriterierne. IDA Maritim vil med det foreslåede projekts stabilitetsberegninger bl.a. søge at afklare disse forhold, og således gøre det muligt på et fagligt grundlag at deltage aktivt i den nuværende regeldiskussion i IMO og dermed præge regeludviklingen i en ønskelig retning.

Projekt

Der blev gennemført stabilitetsberegninger på i alt 17 skibe, dækkende skibstyper der findes relevante for danske redere og operatører, og som kan tænkes at have problemer med opfyldelsen af de nye intaktstabilitetsregler i en sådan grad, at det evt. påvirker fremtidens design eller operation. Skibstyperne inkluderede ro/ro, ro/pax, mindre færger, supply-skibe samt containerskibe. Konsulenterne kender allerede disse skibe og har de relevante numeriske computermodeller. Beregningerne fra de enkelte konsulentvirksomheder blev fulgt op af en workshop med intern præsentation af de enkelte beregninger samt diskussion af resultater. DTU og SDU blev inddraget til at varetage kvalitetssikring og dokumentation.

Forventede resultater

Projektet mundede ud i en rapport, der kunne danne baggrund for diskussion af de nye intakt stabilitetsregler, før de blev endeligt vedtaget. Rapporten blev fremlagt ved IMO SDC 4, i  januar 2017,  og i en workshop til at dele viden om udvikling, teori og praktisk anvendelse af reglerne internt i den danske maritime branche. 

 

 

Sidst opdateret: 29.01.2021