Skip to main content

Forskningsprojekter

IEPE

IEPE er et strategisk forskningscenter mellem industri og universiteter. Det overordnede mål er at producere billigere og mere pålidelige elektriske systemer, som kan fremskynde overgangen til bæredygtige energiløsninger.

Støttet af Højteknologifonden
Læs mere om IEPE  projektet

Green PET

Green PET(Green Power Electronics Test Lab)'s hovedformål er at støtte danske virksomheder i at udvikle energieffektive produkter ved at få adgang til testfaciliteter i verdensklasse kombineret med teknologisk støtte. Green Power Electronics Test Labs faciliteter vil løbende blive udviklet i et tæt samarbejde med de deltagende universiteter og virksomheder og dermed være i stand til at skabe et internationalt forsknings- og undervisningsmiljø inden for Power Electronics.

Støttet af EU’s Regionalfond og Syddansk Vækstforum
Læs mere om Green PET projektet

PE:Region

PE: Region skal skabe synergi og et stærkt fundament for Region Syddanmarks aktører på området for viden om effektiv styring og anvendelse af elektricitet – lige fra elektronikudstyr og transport til industriel produktion og energiproduktion. Det overordnede mål for projektet er økonomisk vækst og øget beskæftigelse i den dansk-tyske grænseregion.

Støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Læs mere om PE:Region projektet

PERCY

Projektet sigter mod at udvikle et system og en standardiseret måleenhed ved hjælp af akustiske stemme-signalanalyser og stemmeopfattelseseksperimenter.  Disse skal supplere de eksisterende ord-orienterede retoriske strategier, som allerede findes. 

Støttet af Connect Denmark, E4-Impact og SDU RIO
Læs mere om PERCY projektet

APETT

APETT (Advanced Power Electronic Technology and Tools) er et forskningsprojekt mellem universiteter og virksomheder. Projektet sigter mod på at igangsætte et paradigmeskift indenfor effektelektronikken, der vil øge spredningen af intelligente el-energisystemer og sikre konkurrenceevnen og væksten i den danske effektelektronik-industri i det næste årti. Nye kompetencer og arbejdsmetoder skal yderligere forbedre pålidelighedsorienteret design og testning, prototyping / udviklingstid for effektelektroniske produkter til energisystemer.

Støttet af  Innovationsfonden
Læs mere om APETT projektet

Institut for Mekanik og Elektronik Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1630

Sidst opdateret: 17.12.2020