Skip to main content

Mai Elizabeth Høyer

Cand.scient.san.publ, forskningsassistent
Plastikkirurgisk Afdeling Z

Telefon: +45 65 41 43 26
Email: mai.elizabeth.hoyer@rsyd.dk
Webside: PURE profil

- Cand.scient.san.publ
- Fundraising manager