Skip to main content

Tekstlighedskontrol

Med virkning fra 1. december 2018 indfører ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tekstlighedskontrol af alle ph.d.-afhandlinger inden indlevering til ph.d.-skolens sekretariat.

 

Hovedvejlederen er ansvarlig for at sende den komplette ph.d.-afhandling til tekstlighedskontrol inden indlevering til ph.d.-skolen. Tekstlighedskontrollen foretages af Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) efter aftale med ph.d.-skolen ved SAMF. Ph.d.-afhandlingen skal sendes til SDUB: plagiat-samf@bib.sdu.dk

SDUB foretager screening af ph.d.-afhandlingen inden for tre arbejdsdage.

 

Tekstlighedskontrollen vil resultere i én af følgende konklusioner:

Grøn: Ingen bemærkninger. Afhandlingen kan indleveres til bedømmelse.

Gul:     Bemærkning vedr. tidligere publiceret tekst. Afhandlingen skal enten redigeres med henblik på ny tekstlighedskontrol eller hovedvejleder skal bekræfte, at bemærkningerne ikke giver anledning til yderligere foranstaltninger.

Rød:    Mistanke om plagiat. Hovedvejleder er ansvarlig for at kontakte ph.d.-skolens sekretariat omkring den videre proces – herunder eventuelt inddragelse af dekanen og Praksisudvalget.

 

Resultatet af SDUBs gennemførte tekstlighedskontrol vil blive sendt til hovedvejlederen inden for tre arbejdsdage. Hovedvejleder har ansvar for at videresende konklusionen til den ph.d.-studerende.

 

Den ph.d.-studerende skal vedlægge resultatet af tekstlighedskontrollen, når ph.d.-afhandlingen indleveres til ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-skolen sender ph.d.-afhandlingen og resultatet af tekstlighedskontrollen samt eventuel opfølgende udtalelse fra hovedvejleder omkring anmærkninger ifm. tekstlighedskontrollen vil blive sendt til bedømmelsesudvalget sammen med ph.d.-afhandlingen.

 

Sidst opdateret: 05.12.2019