Skip to main content

Afhandlingen

Formelle krav til afhandlingen

Afhandlingen skal som hovedregel være på dansk eller engelsk og være forsynet med et resumé på både dansk og engelsk.

En ph.d.-afhandling er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-uddannelsesforløb, og kan derfor ikke afleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan derimod godt være udført i samarbejde med andre. 

Medforfattererklæringer

Hovedvejlederen kan godkende, at der i afhandlingen kan indgå manuskripter til eller allerede publicerede artikler. Hvis afhandlingen baseres på artikler, skal der indgå en sammenfatning, der redegør for de indbyrdes sammenhænge, viser progression og opsummerer de samlede forskningsresultater. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatterens andel af arbejdet. De overvejende elementer bør være udarbejdet selvstændigt.

Medforfattererklæringer skal være underskrevet af medforfatterne og den ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalgets blanket til medforfattererklæringer skal anvendes.

Sidst opdateret: 26.02.2018