Skip to main content

Uddannelsens afslutning

Afslutning af uddannelse

Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen. Afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes eller forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 11.

Der gælder særlige regler for ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen i forhold til indlevering af ph.d.-afhandlingen og procedurer ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg m.v. Læs mere i Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen på Styrelsen for Forskning og Innovation.

Sidst opdateret: 06.10.2021