Skip to main content

Videnformidling

I henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 4 skal den ph.d.-studerende i løbet af ph.d.-forløbet opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til ph.d.-projektet. Afhængigt af den ph.d.-studerendes ansættelsesforhold, karriereplaner og projektet kan forskellige former for formidling være relevant.

Som videnformidling kan eksempelvis indgå:

  • undervisning
  • deltagelse i pædagogisk uddannelse og vejledning
  • vejledning af studerende
  • udarbejdelse af formidlende bøger, bogbidrag, artikler, kronikker eller posters
  • erhvervsPhD-studerendes erhvervsrapport
  • formidlende foredrag

 

Arbejdsopgaver af administrativ karakter kan ikke indgå.

Ph.d.-studerende, der skal undervise – eller i øvrigt er interesserede – kan modtage vejledning i undervisning fra fagansvarlige og andre faste undervisere. De har også mulighed for at deltage i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets kursus i undervisning for nye undervisere. Tidsforbruget herved kan medregnes som videnformidling, og kan for ansatte ph.d.-studerende indgå som en del af arbejdsforpligtelsen.

Det samlede omfang af videnformidling skal svare til mindst 300 arbejdstimer uanset den ph.d.-studerendes ansættelsesforhold. Tidsforbruget for undervisning opgøres efter principperne for opgørelse af arbejdstid for ansatte ph.d.-studerende.

For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen kan det aftales mellem ph.d.-skolelederen, institutlederen og samarbejdspartneren, at erfaring med undervisning og videnformidling opfyldes ved aktiviteter hos samarbejdspartneren.

Planer for afviklingen af ph.d.-bekendtgørelsens bestemmelse om opnåelse af erfaring med undervisning eller anden form for videnformidling skal fremgå af ph.d.-planen, og skal godkendes af ph.d.-udvalget. Ofte er det ikke muligt at lægge en detaljeret plan, og det er så op til hovedvejlederen og den ph.d.-studerende løbende at udfylde planen.

Ved første- og andetårsevalueringerne informeres ph.d.-skolelederen om de gennemførte formidlingsaktiviteter og planerne for resten af ph.d.-perioden.

Den samlede videnformidlingsindsats afrapporteres endeligt ved den afsluttende hovedvejlederudtalelse.

Sidst opdateret: 11.10.2019