Skip to main content

Vejlederskift

Ph.d.-skolelederen kan udpege nye vejledere. Dette sker normalt efter forudgående aftale mellem den ph.d.-studerende og institutlederen og med accept fra den nye vejleder.

Det skal fremgå af ansøgningen til ph.d.-skolelederen, at den ph.d.-studerende, institutlederen og den nye vejleder har accepteret vejlederskiftet

Sidst opdateret: 26.02.2018