Skip to main content

Medvejleder

Medvejleder skal være forskningsmæssigt kvalificeret inden for et tilsvarende eller tilgrænsende fagområde. Medvejleder kan være på adjunktniveau.

Under særlige omstændigheder kan ph.d.-skolelederen godkende, at der udpeges medvejledere, som ikke er ansat ved Syddansk Universitet. Dette sker efter ansøgning, og det skal fremgå af ansøgningen, hvilke særlige grunde der er for ønsket om tilknytning af en ekstern medvejleder og vedlægges dokumentation for at den eksterne medvejleder er kvalificeret inden for det relevante fagområde. Ph.d.-skolelederen godkender tilknytning af ekstern medvejleder efter indstilling fra institutlederen.

Sidst opdateret: 26.02.2018