Skip to main content

Den ph.d.-studerendes forpligtelser i forhold til vejledning

Den ph.d.-studerende er forpligtet til: 

  • at kontakte hovedvejlederen i god tid i forbindelse med udarbejdelsen af ph.d.-planen og de regelmæssige evalueringer.
  • at indsende kursusaktiviteter til godkendelse i ph.d.-udvalget løbende.
  • at holde vejleder(ne) orienteret om projektets forløb.
  • at sørge for at aftale vejledningsmøder, dagsorden, aftale deadlines, sende tekster til feedback m.v.

 

Sidst opdateret: 29.05.2018