Skip to main content

Vejledning

For at sikre den bedste faglige vejledning tildeles den ph.d.-studerende to vejledere – en hovedvejleder samt en medvejleder.


I forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder og en medvejleder efter indstilling fra institutlederen. Institutlederen skal ved godkendelse af hovedvejleder og medvejleder tage hensyn til, hvor mange ph.d.-studerende vejlederne i forvejen er vejleder for, og om vejlederne har de faglige og vejledningsmæssige kompetencer samt de tidsmæssige ressourcer, som vejledningen kræver. 


For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal der udpeges en hovedvejleder fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt en medvejleder, som er tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat, og som har virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde.


Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra kravet om to vejledere, hvis faglige grunde taler for det.

Sidst opdateret: 01.05.2020