Skip to main content

Godkendelse af kursusprogram og kurser

Kursusprogrammet indgår som en del af ph.d.-planen, der godkendes af ph.d.-udvalget. Ofte er det ikke muligt at lægge et fuldt detaljeret kursusprogram, da forskerkurser ofte udbydes med forholdsvis kort varsel, og det er så op til hovedvejlederen og den ph.d.-studerende løbende at finde frem til relevante kurser, så ph.d.-planen kan udfyldes.

Ansøgningen om godkendelse af gennemførte kursusaktiviteter skal indsendes til ph.d.-skolen ifm. ph.d.-planen og de regelmæssige evalueringer. Ansøgningen vil herefter blive behandlet af ph.d.-udvalget. Ved ansøgning om godkendelse skal benyttes en særlig blanket. På blanketten skal anføres, hvem der er udbyder af aktiviteten, og hvilken ECTS-point værdi, der foreslås. Blanketten underskrives af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen. Der skal vedlægges fagbeskrivelse eller lignende og dokumentation for at aktiviteten er gennemført/bestået.

På de enkelte fagområder kan der være specifikke krav til kursusprogrammets sammensætning, herunder krav om at bestemte kurser indgår.

Det samlede kursusprogram afrapporteres endeligt ved den afsluttende hovedvejlederudtalelse.

Bemærk: Ved registrering af deltagelse i STADS-kurser (f.eks. kandidatfag), bedes din hovedvejleder bekræfte din deltagelse i det pågældende fag. Bekræftelsen medsendes ved registrering til Registrering og Legalitet.

Sidst opdateret: 10.08.2020