Menu

Godkendelse af kursusprogram og kurser

Kursusprogrammet indgår som en del af ph.d.-planen, der godkendes af ph.d.-udvalget. Ofte er det ikke muligt at lægge et fuldt detaljeret kursusprogram, da forskerkurser ofte udbydes med forholdsvis kort varsel, og det er så op til hovedvejlederen og den ph.d.-studerende løbende at finde frem til relevante kurser, så ph.d.-planen kan udfyldes.

Ansøgningen om godkendelse af gennemførte kursusaktiviteter skal indsendes til ph.d.-skolen ifm. ph.d.-planen, førsteårsevalueringen eller andetårsevalueringen. Ansøgningen vil herefter blive behandlet af ph.d.-udvalget. Ved ansøgning om godkendelse skal benyttes en særlig blanket. På blanketten skal anføres, hvem der er udbyder af aktiviteten, og hvilken ECTS-point værdi, der foreslås. Blanketten underskrives af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen. Der skal vedlægges fagbeskrivelse eller lignende og dokumentation for at aktiviteten er gennemført/bestået.

Ph.d.-udvalget tager ved godkendelsen stilling til, hvor mange ECTS-point hver aktivitet kan indgå med ud fra følgende principper:

  • For kurser udbudt af forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager, benyttes som hovedregel den af forskeruddannelsesprogrammet fastsatte ECTS-værdi.
  • 1 ECTS-point svarer til ca. 25-30 timers arbejde.
  • Konferencer, hvor den ph.d.-studerende fremlægger paper eller poster præsentation, svarer normalt til 2 ECTS-point. Der skal foreligge skriftlig dokumentation, som dokumenterer den ph.d.-studerendes fremlæggelse, eksempelvis konferenceprogram, hvor den pH.d.-studerendes navn fremgår.
  • Kurser på kandidatniveau, der er relevante for projektet, vurderes til halvdelen af de ECTS-point der gælder for kandidatstuderende.

 

På de enkelte fagområder kan der være specifikke krav til kursusprogrammets sammensætning, herunder krav om at bestemte kurser indgår.

Det samlede kursusprogram afrapporteres endeligt ved den afsluttende hovedvejlederudtalelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies