Skip to main content

Kurser

Den ph.d.-studerende skal i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2 gennemføre ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. 1 ECTS-point modsvarer en arbejdsindsats på 25-30 timer. Kurserne skal godkendes af hovedvejlederen og ph.d.-udvalget. Det anbefales, at kursusdelen gennemføres inden for de første 1½-2 år af uddannelsen.


For studerende på 4+4 ordningen gælder særlige regler.

Sidst opdateret: 13.12.2020