Skip to main content

Studieelementer

Ph.d.-uddannelsen indeholder følgende elementer:

  • gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt (ph.d.-projektet), som afsluttes med en afhandling og en offentlig forsvarshandling
  • udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet
  • deltagelse i ph.d.-kurser  svarende til i alt 30 ECTS
  • deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsinstitutioner mv. (miljøskift)
  • opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden videnformidling af et omfang på 300 timer.

Sidst opdateret: 06.10.2021