Skip to main content

Processen

 

Processen

1. Rette henvendelse til ph.d.-skolen

Igangsættelse af en proces, der skal munde ud i en ph.d.-samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet, skal ske ved at instituttet (institutleder, forskningsgruppeleder eller potentiel hovedvejleder) retter henvende til ph.d.-skolen sekretariat.

2. Kontaktpersonen på instituttets rolle

Kontaktpersonen fra instituttet indhenter oplysninger om universitetet og researcher stedet.

Vedkommende oplyser detaljer om ønsket samarbejde – herunder om der er ønske om double eller joint degree til ph.d.-skolens sekretariat. Instituttets kontaktperson sørger ligeledes for udarbejdelse af en projektbeskrivelse + titel, CV, udfyldelse af ansøgningsblanket, publikationsliste, referencer, tidsplan over forventet videnformidling, en årlig tidsplan for tilstedeværelse ved Syddansk Universitet, budget og udfyldelse af vejlederblanket. Omtalte dokumenter kan du læse mere om under fanen "samarbejdsaftaler" og finde de relevante blanketter under "generel information".

3. Relevante bilag og blanketter
Instituttets kontaktperson sørger ligeledes for udarbejdelse af en projektbeskrivelse + titel, CV, udfyldelse af ansøgningsblanket, publikationsliste, referencer, tidsplan over forventet videnformidling, en årlig tidsplan for tilstedeværelse ved Syddansk Universitet, budget og udfyldelse af vejlederblanket.
4. Ansøgningsmaterialet indsendes

Ansøgningsmaterialet sendes til ph.d.-skolens sekretariat på phdsek@sam.sdu.dk. Herefter sendes materialet i det relevante fagudvalg, som vurderer om kandidaten er kvalificeret til indskrivning ved ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

5. Kontraktudformning

Kontrakten udarbejdes/tilpasses af ph.d.-skolen (med et udkast fra det udenlandske universitet) med sparring fra Juridisk Kontor.

6. Underskrifter

Ph.d.-skolen sørger for at indhente de påkrævede underskrifter. Når kontrakten er underskrevet indskrives den ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

6. Kontaktpersoner
Hvis du/I ønsker at indgå en aftale om en joint eller double degree eller ønsker at høre mere om mulighederne herfor kan AC-fuldmægtig Natalie Maria Olsen kontaktes på phdsek@sam.sdu.dk.