Skip to main content
Kursus

Nyt kursus fra Juridisk Institut

Kursus fra Juridisk Institut: Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese

Dette kursus henvender sig til ph.d.-studerende med et behov for at få tryktestet forskningsspørgsmål, problemfelter og/eller hypoteser. På kurset arbejdes der bl.a. med at identificere og adressere eventuelle uklarheder i kursisternes foreløbige forskningsspørgsmål m.v., ligesom en række forskningstilgange drøftes. Kurset består af 4 temaer, om henholdsvis 1) forskningsspørgsmål, 2) hypoteser, 3) personlige beretninger og 4) paperfremlæggelse. De tre første temaer veksler mellem korte oplæg, Q&A-sessions, gruppearbejde og -oplæg, mens det sidste tema er en fremlæggelse af papers og diskussion.

Læs mere om Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2021