Skip to main content

Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese

Dette kursus henvender sig til ph.d.-studerende med et behov for at få tryktestet forskningsspørgsmål, problemfelter og/eller hypoteser. På kurset arbejdes der bl.a. med at identificere og adressere eventuelle uklarheder i kursisternes foreløbige forskningsspørgsmål m.v., ligesom en række forskningstilgange drøftes. Kurset består af 4 temaer, om henholdsvis 1) forskningsspørgsmål, 2) hypoteser, 3) personlige beretninger og 4) paperfremlæggelse. De tre første temaer veksler mellem korte oplæg, Q&A-sessions, gruppearbejde og -oplæg, mens det sidste tema er en fremlæggelse af papers og diskussion.

Kursusansvarlig

Adjunkt Jøren Ullits, Juridisk Institut, SDU

Forberedelse

Skriv omtrent 500 ord om baggrunden for dit forskningsspørgsmål, kortfattet og koncist. Tag udgangspunkt i dit foreløbige forskningsspørgsmål, og begrund dets indhold og konstruktion. Hvorfor dette indhold og formulering? Send oplægget til Jøren Ullits på juon@sam.sdu.dk senest den 27. oktober 2021 kl. 12:00. En uge før kursusstart vil du modtage en medkursists oplæg, som du skal læse og kommentere. Skriv ca. 250 ord om styrker og eventuelle svagheder i medkursistens beskrivelse af forskningsspørgsmål(et), og send dine bemærkninger til juon@sam.sdu.dk senest dagen før kursusstart (den 9. november 2021 kl. 12:00).

Litteratur

  • Hammerslev, ”Hvad er problemet?” (kapitel 9), i Skriftlig Jura (red.) Riis & x, Ex Tuto.
  • Terry Hutchinson, “Doctrinal research: researching the jury” (Chapter 1), in Watkins & Burton (red.) Research Methods in Law. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, Oxfordshire, UK
  • Panu Minkkine, “Critical legal method as attitude” (Chapter 7), in Watkins & Burton (red.) Research Methods in Law. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, Oxfordshire, UK

Efterarbejde

Sammenhold dit forskningsspørgsmål, som det så ud før og efter kurset. Såfremt det er ændret, skrives en kort refleksion om baggrunden for ændringen. Tilsvarende hvis forskningsspørgsmålet er det samme. Skriv ca. 200 ord.

ECTS

1 ECTS

Sprog

Dansk

Forberedelse (læsning, abstrakt/præsentation etc.)

17 timer

Kursusdag kl. 9-16

7 timer

Opfølgning, f.eks. evaluering

1 time

I alt

25 timer

Lokation

Konferencelokale O99

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Jane Kvist Poulsen, Juridisk Institut på jakp@sam.sdu.dk senest den 1. november 2021.

 

Program

Velkomst

08.30 Kurset starter (tilmelding, morgenmad og uformel snak deltagerne imellem)

09.00 Velkomst og introduktionsrunde af personer og projekter

 

Tema I – Forskningsspørgsmål og faldgruber

09:30 Oplæg om ”Forskningsspørgsmål og faldgruber” v/ Sten Schaumburg-Müller

09.50 Q&A v/ Sten Schaumburg-Müller og Jøren Ullits

10.00 Gruppearbejde

10.15 Pause

10.30 Bekymringspunkter adresseres

 

Tema II: Brugen af hypoteser

10:45 Oplæg om ”Hypoteser – hvornår og hvorfor?” v/ Hanne Marie Motzfeldt og Sten Schaumburg-Müller

11.10 Q&A v/ Hanne Marie Motzfeldt og Sten Schaumburg-Müller

11.20 Pause

11.30 Gruppearbejde

11.45 Bekymringspunkter adresseres

 

12:00 Frokost

 

Tema III: Personlige beretninger

13:00 Oplæg om ”Et forskningsspørgsmål med impact” v/ Marlene Buch Andersen

13:20 Oplæg om ”Derouten til rette forskningsspørgsmål” v/ Jøren Ullits

13:40 Q&A v/ Marlene Buch Andersen og Jøren Ullits

13:50 Pause

 

Tema IV Refleksion og feedforward med afsæt i papers

14:00 Refleksioner – hvor er jeg nu, samme sted eller et andet? v/ Birgit Feldtman og Jøren Ullits

14.30 Pause

14:45 Feedforward – hvorhen herfra? v/ Birgit Feldtman og Jøren Ullits

15.30 Afslutning og evaluering v/ Jøren Ullits

15.45 Tak for i dag

Sidst opdateret: 11.05.2021