Skip to main content

Ansøgning om indskrivning som ErhvervsPhD-studerende

 

Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet gennemføres over tre år mellem en privat virksomhed eller offentlig virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Som supplement til det faglige miljø- enten i virksomheden eller på universitetet, kan der tilknyttes en offentlig vidensinstitution – en såkaldt tredjepart. Som ErhvervsPhD-studerende ansættes man i virksomheden og indskrives på universitetet.

Ansøgningen til Innovationsfonden skal udarbejdes i samarbejde med den potentielle universitetsvejleder, som forinden har indhentet accept fra institutlederen til at stille sig til rådighed som vejleder, og til at projektet passer til instituttets forskningsprofil.

Et ErhvervsPh.d.-projekt skal godkendes af både Innovationsfonden og ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet før indskrivning kan finde sted og projektet påbegyndes.

Ved ansøgning om godkendelse af et ErhvervsPh.d.-projekt skal Innovationsfondens E-ansøgningsblanket benyttes. E-ansøgningsblanket og ansøgningsfrister kan hentes her.

For at kvalitetssikre ansøgningen, og dermed styrke ansøgers projekt og muligheder for at få godkendt et ErhvervsPh.d.-projekt, skal ansøgningen bedømmes af ph.d.-skolens respektive fagudvalg før ansøgning sendes til Innovationsfonden. Ansøgningen skal være ph.d.-skolen i hænde senest 1 måned før Innovationsstyrelsen ansøgningsfrist udløber.

Ansøgning til Innovationsfonden kan fremsendes, når fagudvalget har bedømt ansøgningen. Fagudvalgets bedømmelse kan sendes med til Innovationsfonden.

Indskrivning kan finde sted når

  • ph.d.-skolen har modtaget tilsagnsskrivelse fra Innovationsfonden,
  • Forskerservice på Syddansk Universitet har fremsendt aftale og
  • ph.d.-skolelederen har godkendt indstilling fra fagudvalget.

Indskrivning kan finde sted pr. den 1. eller den 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

Nærmere oplysninger om ErhvervsPhD-ordningen kan hentes på ErhvervsPhD-ordningens hjemmeside

Sidst opdateret: 20.04.2020