Sygdom

Efter ansøgning til ph.d.-skolelederen kan der bevilges orlov, hvis den ph.d.-studerende har været sygemeldt i en given periode og det medfører forlængelse af indskrivningen. Den ph.d.-studerende skal være opmærksom på, at sygemelding skal oplyses til det respektive institutsekretariat. Der gives ikke forlængelse af ph.d.-studiet for sygdom under en måneds varighed. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om orlov.