Overskridelse af indskrivningsperioden

Hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret ved udløb af den normerede studietid får den studerende besked om at ansøge ph.d.-skolelederen om udsættelse af afleveringsfristen for indlevering af ph.d.-afhandlingen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden. Ansøgningen skal indeholde tidsplan for det videre arbejde med afhandlingen og angive en forventet dato for indlevering af afhandlingen. Ansøgningen skal vedlægges indstilling fra hovedvejleder og institutleder.

Hvis afhandlingen ikke er indleveret ved forlængelsesperiodens udløb, får den studerende besked om, at indskrivningen bringes til ophør.

Hvis ph.d.-skolelederen ikke modtager ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden, udsender ph.d.-skolens sekretariat meddelelse om, at indskrivningen bringes til ophør, hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret senest 6 måneder efter udløb af normeret studietid. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.