Barsel

En ph.d.-studerende, der er ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal give skriftlig besked om barselsorloven senest 3 måneder før forventet fødsel til institutlederen, personalekontoret og ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-studerende er omfattet af de overenskomstmæssige barselsregler. Information om gældende regler for barsel og adoption kan fås ved henvendelse til Syddansk Universitets Personaleafdeling eller i Personalestyrelsens cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage.

Der gælder særlige regler for 4+4 studerende under Del A. Ph.d.-studerende, som er indskrevet uden ansættelse ved Syddansk Universitet skal give ph.d.-skolens sekretariat skriftlig besked om afholdelse af barselsorlov.