Lønnet ph.d.-stipendium efter 5+3-ordningen

Ansættelse som lønnet ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. juli 2013 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater. Protokollat findes her.

Overenskomsten gælder for alle stipendiater, der lønnes af universitetet:

  • Universitetsstipendiater, som er tildelte fakultetsstipendier
  • Projektstipendiater, som finansieres via eksterne midler, som er fremskaffet som led i et forskningsprojekt på et institut
  • Rådsstipendiater, som af et råd eller fond er blevet tildelt et forskningsstipendium af relevans for et eller flere forskningsområder på et institut.

I henhold til overenskomsten skal den ph.d.-studerende opfylde ph.d.-bekendtgørelsens krav, og har endvidere pligt til i løbet af ansættelsesperioden at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen. Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies