Skip to main content

Ph.d.-skolelederen

Ph.d.-skolelederen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er Professor MSO Kristin B. Munksgaard.

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udpeger en ph.d.-skoleleder for fakultetets ph.d.-skole for en 3-årig periode. Ph.d.-skolelederen refererer til dekanen. 

 

Ph.d.-skolelederen

  • har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens aktiviteter.
  • forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægningen, udviklingen, kvalitetssikringen og evalueringen af ph.d.-uddannelsen.
  • fastsætter interne retningslinjer og regler for ph.d.-skolen, herunder gennemførelse af ph.d.-uddannelsen og vejledning, efter forslag fra ph.d.-udvalget og godkendelse hos dekanen.
  • udpeger hovedvejleder efter indstilling fra institutlederen.
  • godkender indskrivning af ph.d.-studerende efter indstilling af fagudvalg som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.

Sidst opdateret: 11.10.2019