Skip to main content

Godkendelse af kursusprogram og kurser

Dit kursusprogram indgår som en del af din ph.d.-plan, som godkendes af ph.d.-udvalget. Ofte er det ikke muligt at lægge et fuldt detaljeret kursusprogram, da forskerkurser ofte udbydes med forholdsvis kort varsel. Derfor er det op til dig og din hovedvejleder løbende at finde frem til relevante kurser, således ph.d.-planen kan udfyldes.

Du skal ansøge om godkendelse af gennemførte kursusaktiviteter hos ph.d.-skolen ifm. ph.d.-planen og dine regelmæssige evalueringer ved at anvende en særlig blanket. Din ansøgning vil herefter blive behandlet af ph.d.-udvalget.

Der kan være specifikke krav til kursusprogrammets sammensætning på de enkelte fagområder. Herunder kan der være krav om at bestemte kurser indgår i dit kursusprogram.

Dit samlede kursusprogram afrapporteres endeligt ved den afsluttende hovedvejlederudtalelse.

Bemærk: Ved registrering i STADS-kurser (f.eks. kandidatfag), bedes din hovedvejleder bekræfte din deltagelse i det pågældende fag. Bekræftelsens medsendes ved registrering til Uddannelsesjura og Registratur.

Blanket til godkendelse af kursusaktivitet

Her finder du blanketten til godkendelse af gennemført kursusaktivitet

Find den her

Sidst opdateret: 25.01.2022