Skip to main content

Selvstudie

Som ph.d.-studerende kan du lave et selvstudie i samarbejde med din hovedvejleder eller andre seniorkolleger, som kan indgå i dit kursusprogram. Det kan også være en fordel at gå sammen med en eller flere andre studerende ved udformningen af et selvstudie. En studerende udtaler:

 Team op med en kollega – det at vi var to og ikke alene var en stor del af det at processen blev god, og at selvstudiet havde en grad af diskussion og dialog, alt det man også får med fra normale kurser.” (Tidligere studerende).

Indhold og ECTS vurdering

Et selvstudie bør indeholde lignende elementer som ved et regulært ph.d. kursus: Litteratur, online aktivitet (møder, webinar eller præsentationer), samt eksamination ved seniorkollega. Hvis eksaminationen foretages af hovedvejlederen, bør en anden intern seniorkollega deltage som censor. Der er ikke specifikke krav til formatet af udprøvningen, som kan tage form af mundtlig samtale, skriftlig opgave o.l.

Der kan med fordel tages udgangspunkt i tidligere godkendte kurser ved udformningen af et selvstudie. Fx kan et selvstudie også baseres på ellers aflyste kurser (fx grundet covid-19):

”..tag udgangspunkt i litteraturlister fra andre kurser! Det der skræmte mig, var at det jo er et kæmpe arbejde at sammensætte litteratur, men ved at tage udgangspunkt i kurser der fx er aflyste kan man lettere få opbygget en god struktur. Det er også en mulighed for at være meget specifik i forhold til sit eget projekt og bygge et kursus, der er 100% relevant.” (Tidligere studerende).

Når du skal fastsætte ECTS-vægtningen af selvstudiet, skal dette baseres på ph.d. skolens retningslinjer der vurderer, at 1 ECTS ca. svarer til 25-30 timers arbejde inklusive forberedelse, læsning, forelæsninger, eksamensaktiviteter etc.

For yderligere sparring omkring oprettelse af et selvstudie, kan formand for ph.d. udvalget Jørgen T. Lauridsen kontaktes: jtl@sam.sdu.dk.

Eksamination

Der er ingen konkrete krav til udprøvningens format. Dog forventes det, såfremt hovedvejlederen står for eksamen, at en anden seniorkollega kan bistå eksaminationen som censor.

Godkendelse

Godkendelse af selvstudie foregår i en todelt proces:

1. Ved oprettelse af et selvstudie søges der først om forhåndsgodkendelse ved at udfylde ansøgning om oprettelse af ph.d. kursusAnsøgningen og alt relevant dokumentation sendes til ph.d. skolens postkasse, hvor ansøgningen screenes af ph.d. udvalgets formand. Du skal være opmærksom på at alle kurser på 5 ECTS-point eller derover behandles og godkendes af ph.d. udvalget. Behandlingstiden derfor kan være en smule længere i disse tilfælde.

2. Når selvstudiet er gennemført, søges der om godkendelse af gennemført kursusaktivitet som ved sædvanligt gennemførte kurser, workshops, konferencer eller seminarer. Den underskrevne blanket fremsendes sammen med alt relevant materiale (herunder dokumentation for aktivitetens gennemførelse og indhold) til ph.d.-skolens postkasse, hvorefter din ansøgning vil blive behandlet. Du skal også her være opmærksom på at alle kurser på 5 ECTS point eller derover, behandles og endeligt godkendes af ph.d. udvalget. Behandlingstiden derfor kan være en smule længere i disse tilfælde.

Sidst opdateret: 08.03.2023