Vejledning

For at sikre den bedste faglige vejledning tildeles den ph.d.-studerende to vejledere – en hovedvejleder samt en medvejleder.

I forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder og en medvejleder efter indstilling fra institutlederen. Institutlederen skal ved godkendelse af hovedvejleder og medvejleder tage hensyn til, hvor mange ph.d.-studerende vejlederne i forvejen er vejleder for, og om vejlederne har de faglige og vejledningsmæssige kompetencer samt de tidsmæssige ressourcer, som vejledningen kræver.

For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal der udpeges en hovedvejleder fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt en medvejleder, som er tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat, og som har virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde.

Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra kravet om to vejledere, hvis faglige grunde taler for det.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies