Studieelementer

Ph.d.-uddannelsen indeholder følgende elementer:

  • gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt (ph.d.-projektet), som afsluttes med en afhandling og en offentlig forsvarshandling
  • udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet
  • deltagelse i ph.d.-kurser  svarende til i alt 30 ECTS
  • deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsinstitutioner mv. (miljøskift)
  • opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden videnformidling af et omfang på 300 timer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies