Skip to main content

Prægraduat forskeruddannelse

Den prægraduate forskeruddannelse er en mulighed for dig, som er kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og som gerne vil prøve dit forskertalent af.

Kernen i den prægraduate forskeruddannelse er et forskningsprojekt, som du gennemfører under vejledning fra en eller flere af fakultetets forskere. Ud over at gennemføre og rapportere dit forskningsprojekt, så giver den prægraduate forskeruddannelse dig også mulighed for at deltage i ph.d.-kurser og evt. i videnskabelige konferencer i Danmark eller i udlandet.

Forskeruddannelsen kan kombineres med et udlandsophold, hvis det er relevant for forskningsprojektet.

Der findes flere informationer på de engelske sider om det prægraduate forskningsår.

Sidst opdateret: 22.03.2019