Skip to main content

Forskningstræning: Grundkursus 2

I kurset kombineres tilstedeværelsesundervisning (en dag på kursuscenter i Middelfart) med forskellige netbaserede aktiviteter. Kurset har et samlet omfang svarende til fire kursusdage.

Tre moduler: Statistik, Forskningsetik og kvalitet og miniMTV

Grundkursus 2 er inddelt i tre moduler:

  • “Modul 1: Statistik” introducerer til og omfatter øvelser i brugen af grundlæggende statistiske begreber, som er relevante i forbindelse med bl.a. klinisk forskning og i forbindelse med læsning af artikler fra videnskabelige tidsskrifter.

  • “Modul 2: Forskningsetik og kvalitet” giver viden om det videnskabsetiske komitesystem og om Den danske Kvalitetsmodel, og træner analyse og diskussion af etiske problemstillinger i relation til produktion og brug af videnskabelig viden.

  • “Modul 3: MiniMTV” introducerer til og øver brugen af miniMTV som værktøj til vurdering af fx bestemte behandlinger eller andre medicinske teknologier.

Net arbejde, eksternatdag og net arbejde igen

Kurset skydes i gang med en netbaseret introduktion til kurset, skarpt forfulgt af en 3-ugers net periode om statistik. Herefter følger en kursusdag med tilstedeværelsesundervisning, hvor der dels følges op på statistikmodulet, dels introduceres til forskningsetik og kvalitet og til miniMTV.
Efter eksternatdagen følger to undervisningsperioder á ca. 3 ugers varighed, hvor der arbejdes netbaseret med først forskningsetik og kvalitet, og endelig med udarbejdelse af en begrænset miniMTV.
Det netbaserede arbejde omfatter både ‘plenumdiskussioner’, individuelt arbejde og parvist arbejde. Kurset er meget stramt struktureret med klare retningslinjer for, hvad der skal foregå i hvert modul.

Kompensation for hjemmearbejde

Den netbaserede del af kurset svarer til tre kursus- eller arbejdsdage, men kan kun udføres i små portioner fordelt over de ca. 9 uger, som kurset samlet set forløber over. Enkelte kursister har mulighed for at udføre det netbaserede kursusarbejde på deres arbejdsplads i arbejdstiden. De fleste vælger dog at gøre det hjemmefra, når de har fri. Kursister, som vælger den løsning, har krav på tre kompenserende fridage, som placeres efter aftale mellem kursisten og dennes arbejdsplads.

Kursustilmelding:  Gå til kursustilmelding 

 Bemærk: Nogle specialer arrangerer selv forskningstræningskurser (specialespecifikke forskningstræningskurser). Læger i hoveduddannelsesforløb inden for et af disse specialer skal som udgangspunkt ikke deltage i Grundkursus 2. Se liste med specialer, der har deres egne forskningstræningskurser.

Sidst opdateret: 19.03.2021