Skip to main content

Forskningstræning: Grundkursus 1

Følgende specialer skal som udgangspunkt ikke deltage i Grundkursus 1, da det afholdes i specialet:

  • Kirurgi
  • Gynækologi og Obstetrik

 -

I kurset kombineres tilstedeværelsesundervisning (en dag på kursuscenter i Middelfart) med forskellige netbaserede aktiviteter. Kurset har et samlet omfang svarende til tre kursusdage.

Tre moduler: At spørge, at søge og at læse

Forskningstræning: Grundkursus 1 er inddelt i tre moduler:

  • “Modul 1: At spørge...” introducerer til og omfatter øvelser i at gå fra en klinisk problemstilling (fra egen klinisk praksis) til et præcist fokuseret spørgsmål, som man kan søge svar på i litteraturen.
  • “Modul 2: At søge...” introducerer til og omfatter øvelser i litteratursøgning, primært i PubMed og Cochrane
  • “Modul 3: At læse...” introducerer til og omfatter øvelser i at læse og vurdere videnskabelige artikler, og i at rapportere resultatet af litteraturlæsningen på en hensigtsmæssig måde (i form af en såkaldt CAT - critical appraised topic)

Eksternatdag og netbaseret undervisning

Kurset skydes i gang med tilstedeværelsesundervisning ved en eksternatdag på et kursuscenter i Middelfart. Det meste af kursusdagen bruges på forelæsninger og øvelser inden for de tre moduler. Herefter følger 3 perioder á ca. 3 ugers varighed, hvor der arbejdes netbaseret med spørgsmålsformulering først, så litteratursøgning, og endelig med litteraturlæsning og rapportering. Det netbaserede arbejde omfatter både ‘plenumdiskussioner’, individuelt arbejde og gruppearbejde. Kurset er meget stramt struktureret med klare retningslinjer for, hvad der skal foregå i hvert modul.

Kompensation for hjemmearbejde

Det netbaserede arbejde svarer til to kursus- eller arbejdsdage, men kan kun udføres i små portioner fordelt over de ca. 9 uger, som kurset varer samlet. Enkelte kursister har mulighed for at udføre det netbaserede kursusarbejde på deres arbejdsplads i arbejdstiden. De fleste vælger dog at gøre det hjemmefra, når de har fri. Kursister, som vælger den løsning, har krav på to kompenserende fridage, som placeres efter aftale mellem kursisten og dennes arbejdsplads.

Kursustilmelding

Gå til kursustilmelding