Skip to main content

Forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb

Skal du forskningstrænes?

Hvis du er i hoveduddannelse indenfor et af de lægelige specialer, skal du gennemgå et forskningstræningsforløb. Det samlede forskningstræningsforløb i speciallægeuddannelsen omfatter både nogle kurser (svarende til 10 arbejdsdage) og et forskningstræningsprojekt (også svarende til 10 arbejdsdage).

Der er forskellige kurser for læger i forskellige specialer. Dog skal alle læger, som er i forskningstræning i Region Syddanmark, deltage i kurset Forskningstræning: Grundkursus 1. Nogle læger i forskningstræning i Region Syddanmark skal også deltage i kurset Forskningstræning: Grundkursus 2.

Er du ph.d. eller tilsvarende?

Hvis du har en ph.d.-grad eller en doktorgrad, så skal du ikke deltage i forskningstræningskurser. Det samme kan være tilfældet, hvis du er i gang med en ph.d.-uddannelse. Under alle omstændigheder skal du kontakte Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark for at få fritagelse for forskningstræningskurserne.

Er du i hoveduddannelse i en anden region?

Hvis du er i hoveduddannelsesforløb i en anden region, kan du alligevel godt deltage i forskningstræningskurserne i Region Syddanmark. Det forudsætter blot, at der er ledige kursuspladser, og at den region, du kommer fra, vil betale for din kursusdeltagelse.