Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Der er to dokumenter, der regulerer ph.d.-uddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet. Det første er bekendtgørelsen fra 2013. Det andet er fakultetets regelsæt for ph.d.-uddannelsen, som er en udmøntning af bekendtgørelsen. 

Til regelsættet knytter der sig specificerende notater vedr. indskrivning, ph.d.-plan, ECTS, m.v.

Bekendtgørelsen af 2013
Regelsæt for ph.d.-uddannelsen
God praksis ved indskrivning af ph.d.-studerende
Ph.d.-planen
ECTS regler og anbefalinger

 

Sidst opdateret: 05.08.2020