Skip to main content

Meritoverførsel

Fakultetsrådet har vedtaget følgende regler for meritoverførsel til Ph.d.-studiet:

Det skal være muligt at blive indskrevet ved fakultetets 3-årige forskeruddannelse på et vilkårligt trin i uddannelsen. Hvis Ph.d.-studiets varighed, udregnet efter nedenstående retningslinier, bliver kortere end 3 år, vil der blive foretaget en tilsvarende reduktion i aflønningen.

Ved indskrivningen afgør dekanen efter indstilling fra vejleder, institutleder og Ph.d.-studienævnet:

  1. Hvor megen kursusaktivitet kan meritoverføres?
  2. Har vedkommende udført den formidlingsaktivitet, som forventes af en Ph.d. studerende på den pågældendes anciennitetstrin?
  3. Hvilken anciennitet har den studerende?

Under forudsætning af fornøden godkendelse af Ph.d.-studieprogrammet og den studerendes kvalifikationer vil den Ph.d.-studerende blive optaget på fakultetets 3-årige forskeruddannelse på det trin som punkt 3 angiver.

Sidst opdateret: 26.02.2018