Menu

Forventningsafstemning vedr. vejledning

I ph.d.-planen skal der være et særskilt afsnit om vejledningens form, der detaljeret redegør for en forventningsafstemning mellem vejleder og ph.d.-studerende vedr. vejledningen i forløbets første år.

Til evalueringssamtalen efter henholdsvis første år og andet år gentages øvelsen, og den studerende medbringer resultatet til samtalen med henblik på ph.d.-skolelederens godkendelse.
Til inspiration til forventningsafstemningen har Gitte Wichmann-Hansen, der forsker i ph.d.-vejledning, og som har stor erfaring med vejlederkurser, nedenstående forslag til redskaber og henvisninger. Det understreges at der i ph.d.-skolen ikke er krav om at der følges en bestemt form, eller angives et bestemt indhold. Men det skal fremgå at vejleder og ph.d.-studerende har foretaget en reel, detaljeret forventningsafstemning.

Redskaber til tidlig forventningsafstemning:

1. Vejlederbreve (jf. Rienecker, L. et al. 2005, 58-61 & 62-66; Handal G. & Lauvås P. 2006., 182-84).
Indeholder typisk beskrivelser af: 
Vejledningens indhold (produkt, proces…) 
Vejledningens omfang (hvor meget og hvor ofte) 
Vejledningens form (mødeform, krav om forberedelse, dagsordener, referater,…) 
Vejledningsrelationen (rollefordeling, ansvar, selvstændighed,…) 
Tekstfeedback (hvilke tekster vejledes der på, hvordan, hvor detaljeret, hvor ufærdige må de være,…) 
Fremdrift (deadlines, orientering om forsinkelse, …)

2. Forventningsskemaer: 
Expectations in Supervision 
Student Profile Proforma.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07924360120043882 (Gurr’s artikel) 3)

3. Vejledningskontrakter:
Dialoginstrument - framgangsrik handledning 
MOU
Clarifying CoSupervision Arrangements (MELLEM VEJLEDERE) 

Redskaber til løbende forventningsafstemning:
Metakommunikation - samtale om samtalen (Handal & Lauvås, 2006; Baltzersen 2013): 
Samtaler om den måde, man taler på 
Samtaler om den måde vejledningen foregår på 
Samtaler om vejledningsstrategien/relationen

Henvisninger:
Baltzersen, R. K. (2013) The importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education, International Journal of Higher Education 2 (2), 128-140.
Handal, G. & Lauvås, P. (2006). Vejledning og praksisteori. Århus: Klim.
Rienecker L, Harboe T, Stray Jørgensen P. Vejledning – en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Fr.berg: Forlaget Samfundslitteratur, 2005


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies