Eksterne ophold

Lønnede Ph.d.-stipendiater samt Ph.d.-stipendiater, der har ønsket at forblive på SU-ordningen, skal medregnes i instituttets arbejdsforpligtelse med 1 konfrontationstime om ugen. Ph.d.-studerende med friplads medregnes derimod ikke. Ved indskrivning af Ph.d.-studerende uden friplads skal der tages stilling til, hvorledes kravet til undervisning/formidling på 1/2 årsværk kan opfyldes, da Ph.d.-bekendtgørelsen stiller samme faglige krav til Ph.d.-studerende med og uden Ph.d.-stipendium.

Instituttet skal ikke medregne den studerendes arbejdsforpligtelse under studieophold i udlandet, men det skal stadig påses, at kravet til undervisning/formidling opfyldes også under udlandsophold.

Lønnede Ph.d.-studerende oppebærer fuld løn i udlandet. Ph.d.-studerende med SU-stipendium oppebærer fuld løn og SU i udlandet. Det forudsættes, at opholdet i udlandet er godkendt af vejlederen og Ph.d.-studienævnet.

Hvis en Ph.d.-studerende med arbejdsforpligtelse ved fakultetet ønsker at afvikle sin undervisningsforpligtelse ved en anden institution i Danmark, er det en forudsætning, at denne institution betaler den studerendes rejseomkostninger til det herværende fakultet og overfører et beløb svarende til ekstern lektortaksten for de timer, den studerende erlægger ved den anden institution.