Menu

Antologisk afhandling

ANTOLOGISK AFHANDLING

Ph.d.-studienævnet har gennem efteråret 2006 og foråret 2007 drøftet muligheden for indlevering af antologisk afhandlinger. Senest på møde den 21. juni 2007 blev studienævnet enigt om at indstille følgende til dekanens godkendelse:

”En antologisk afhandling vil typisk bestå af mindst 3 artikler, hvor den studerende er eneforfatter på minimum 1 og førsteforfatter på minimum 1. Hvis disse krav ikke opfyldes på grund af forskningsmiljøets specifikke traditioner, skal det særskilt begrundes. Artiklerne er beslægtet i indhold og/eller metode og skal være udarbejdet med henblik på publicering i videnskabelige tidsskrifter. For hver artikel hvor den studerende ikke er eneforfatter afleveres en medforfattererklæring, hvor den studerendes centrale forskningsindsats klart skal fremgå. Den antologiske afhandling skal endvidere indeholde en redegørelse for projektets overordnede problemstilling, de anvendte metoder, herunder begrundelse for valget og metodevalidering, de opnåede resultater samt en kritisk vurdering af disse i relation til eksisterende viden og fremtidige implikationer.

Den monografiske afhandling er fortsat hovedreglen, og der vil skulle ansøges om indlevering af en antologisk afhandling. Akademisk Råd tager stilling til ansøgningen.”

Dekanen har den 6. juli 2007 godkendt Ph.d.-studienævnets indstilling.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies