Skip to main content

Plagiat

Tekstlighedskontrol

 

Pr. 1. november 2018 har ph.d.-studerende under Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole mulighed for at få foretaget en tekstlighedskontrol af ph.d.-afhandlinger.

Der er tale om et tilbud for den enkelte ph.d.-studerende.

 

Proceduren er:

 

I forbindelse med anmeldelse om indlevering af afhandling vil den ph.d.-studerende/hovedvejlederen modtage tilbud om at hele eller væsentlige dele af teksten kan indsendes til kontrol. Indsendelse sker via hovedvejlederen til SDUB phdsubmission@bib.sdu.dk

 

Kontrollen munder ud i en af følgende tre konklusioner:

 

 Grøn Alt er i orden 
 Gul Problemstillinger relateret til tidligere udgivne tekster og/eller andre forhold i øvrigt. Afhandlingen bør gennemgås med henblik på relevant bearbejdning og vil derefter kunne indsendes til ny kontrol
 Rød Mistanke om plagiat. En kopi af rapporten sendes til Ph.d.-skolelederen. Hovedvejlederen er forpligtet til at tage kontakt til ph.d.-skolelederen med henblik på drøftelse af sagen og eventuelle videre tiltag

Rapporten sendes til hovedvejlederen inden for tre arbejdsdage. Hovedvejlederen videresender herefter rapporten til den ph.d.-studerende med henblik på relevant opfølgning inden afhandlingen formelt afleveres.

 

OBS: Et bedømmelsesudvalg, der får mistanke om plagiat, kan via Ph.d.-sekretariatet indhente en tekstlighedskontrol.


Sidst opdateret: 14.06.2021