Skip to main content

FAQ

Alle ph.d.-diplomer som udstedes fra januar 2020 vil være i et digitalt format.

Diplomerne udstedes af ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet.

Ph.d.-beviset er den dokumentation, der skal vise, at du har færdiggjort din ph.d.-grad fra Syddansk Universitet.

Et ph.d.-bevis består af en gradserklæring og en resultatoversigt.

Når SDU danner dit ph.d.-bevis, bruger vi de navneinformationer, der ligger i folkeregistret på datoen for dannelsen af beviset.

Det er ikke muligt at få dannet beviset med et andet navn, end det der fremgår af folkeregistret. Hvis du skifter navn efter beviset er udstedt, kan du ikke efterfølgende få ændret navnet på dit ph.d.-bevis.

Dit navn på beviset, er altså det navn der er registreret i folkeregistret på tidspunktet for dannelsen af beviset.

Er du udenlandsk studerende, og ikke registreret i folkeregistret, bruger vi de information der optræder i vores studieadministrative system på tidspunktet for dannelsen af beviset.


Universitetet har to måneder til at danne et bevis og gøre det tilgængeligt for dimittenden* (juli indgår ikke i de to måneder).

På SDU tilstræber vi at gøre beviserne tilgængelige tidligere end hvad fristen tillader, men i travle perioder hvor mange studerende dimitterer, kan der påregnes ventetid op til de 2 måneder (juli ikke medregnet).

Hvis du har mistet dit ph.d.-bevis (udstedt før 1. januar 2020), kan du rekvirere en beviskopi ved henvendelse til ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. Du kan ikke få udstedt et nyt originalbevis.


Fra januar 2020 udsteder SDU udelukkende digitale ph.d.-beviser. Du kan derfor ikke længere modtage beviser i papirform.

Hvis du har behov for en kopi af dit ph.d.-bevis i papirform, er det muligt at printe den digitale fil. 

Har du spørgsmål om dette bedes du kontakte ph.d.-skolen.

Det vil normalt ikke være nødvendigt at få stemplet og underskrevet din udskrift af det digitale eksamensbevis, da beviset er sikret med et verifikationslink. Linket kan indtastes i en internetbrowser, hvorved bevismodtager får adgang til originalbeviset på SDUs server.
SDU anbefaler at du henter dit ph.d.-bevis ned på din egen computer, og gemmer det lokalt.
Du har mulighed for at give en tredje part adgang til din bevispostkasse, ved at bruge funktionen "Giv adgang til" i postkassen. Herudover har du mulighed for at sende dokumenter direkte til tredje parter fra bevispostkassen.

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 10.02.2020