Menu

Vejlederkursus

motiv: campus Odense, Søjlen
Dato:

30. august 2016

Tid:

9.00 - 17.00

Sted:

SDU, Odense, mødelokalet Lysningen stuen

Tilmelding og vilkår:

Kurset er opdelt i 3 moduler og afholdes på dansk.

Der gælder følgende regler for deltagelse:

Deltagelse i hele kurset er obligatorisk for alle dansksprogede vejledere på nye forløb pr. 1. februar 2013 eller senere, og som ikke har deltaget i kurset inden for de seneste 5 år. For andre dansksprogede vejledere er kurset et frivilligt tilbud, såfremt der er plads og efter først-til-mølle princippet.

Bindende tilmelding her senest 25. juli 2016.

Vejledere, der ikke kan dansk, deltager i det ordinære kursus efter to års ansættelse. Før dette tidspunkt henvises de til det særligt tilrettelagte engelsksprogede vejlederkursus i HR-regi.

Deltagermax.:

12

Kontaktperson: Bettina Ibsen
                       

I foråret 2013 fik ph.d.-skolen på det Humanistiske Fakultet, SDU, dispensation af rektors ph.d.-råd til at erstatte det tværfakultære vejlederkursus i HR-regi med et nyt specifikt humanistisk vejlederkursus. Dette kursus blev første gang udbudt i slutningen af august 2013 og har siden kørt 1-2 gange om året efter behov.

Kurset består af 3-4 moduler på 1-2 kursusdage. Det her udbudte kursus består af 3 moduler på en enkelt kursusdag.

 

Modul 1:     9.00-11.00     Formalia, funktioner, rutiner, forventninger

  • Gennemgang af alle aktuelle bekendtgørelseskrav, lokale regler og administrative sagsgange i forbindelse med vejledning.
  • Redegørelse for relationer til, og samarbejde med, de øvrige aktørgrupper (institutledere, FUP-ledere, ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, administrationen og coachen).
  • Drøftelse af konkrete forventninger til vejledning og af de aktuelle virkemidler i ph.d.-skolen.

Modul 2:     11.15-12.15           Coaching

  • Oplæg ved ph.d.-skolens coach om formål og praksis i forbindelse med coaching af ph.d.-studerende.
  • Fremlæggelse af konkrete (men anonymiserede) problemer som de ph.d.-studerende oplever.
  • Erfaringsudveksling, herunder drøftelse af vejlederens konkrete muligheder for at agere, når der opstår problemer.

Frokost: 12.15-13.00 (Ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

 

Modul 3:      13.00-16.40     Erfaringsudveksling: roller og temaer i vejledningen

Til Modul 3 skal deltagerne forberede materiale, der udleveres inden kurset.

  • En kortlægning af vejlederens mange forskellige roller.
  • Workshop med drøftelse af deltagernes egne præferencer og styrkepunkter i forbindelse med de forskellige roller.
  • Workshop med drøftelse af særlige vejledertemaer og problemstillinger (fx. 'kunsten at give konstruktiv kritik', 'hvordan tackles ph.d.-studerende der ikke leverer varen', 'er der grænser for vejlederengagement', mv.). Forud for kurset inviteres deltagerne til at melde emner ind til denne del af kurset.

Opsamling: 16.40-17.00

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies